Veckoplanering


Så här ser vår planering ut för veckan. Det är en grovplanering och den kan ändras eftersom vi utgår från barnens intressen just nu.


Åldersblandade grupper: 2-3 gånger i veckan är barnen en viss tid av dagen indelade i åldershomogena grupper, övrig tid är det åldersblandat.


Måndag

Skogsdag eller Gruppaktivitet för hela gruppen. Vid skogsdag går förskolan till skogen ca. 9:15


Tisdag

1-5 år Gruppaktivitet ute eller inne.


Onsdag

Mulle Knytte Knopp-grupp förmiddag kl. 9:00


Alla barn ska ha med sig egen ryggsäck


Torsdag

1 år Skapande verksamhet inne eller sång och lek inne f.m

2-5 år Experiment eller skapande verksamhet ute f.m


Fredag

Fredagar är vår mysdag som en trevlig avslutning på veckan. Aktiviteterna varierar från vecka till vecka beroende på vad barnen vill göra.

Personalen har planeringstid på fredagar.